“Jodi a Nou leve w Pi Wo: A Mother’s Day Poem”

“Jodi a Nou leve w Pi Wo: A Mother’s Day Poem”

Jodi a nou leve w pi wo pase tout mòn ki pi wo yo.
Jodi a pitit ou yo selebre yon gwo manman ki wo.
Yo di ou toujou rete cho.
Ou toujou pote chaj ki pi gwo.

Lè tèt mwen cho ou retire m nan kacho.

Yo di se ou ki pi bon sou latè dayiti.
Ou toujou fè moun ri.
Bò kote w gen lavi ki pap fini.
Lanmou ki pap janm detwi.
Bèl lèv ou yo fè tout moun dòmi.
Ou gen yon bote ki pap janm pouri.
Zantray ou yo di ou se yon fanm ki fè tout moun souri.
Ou toujou sove ti moun ki pèdi.
Ou pa pè mouye nan lapli.

Yo di ou se yon negrès ki renmen.
Jodi a nou afime tout valè ou genyen, pi pwesye ke demen.
Ou se yon fanm ki geri m lèm blese.
Ou kowe m lèm tonbe.
Ou kenbe menm lèm bwate.

Tout lanati ak pye bwa koube fòn yo pou onore ou.
Ti zwazo nan bwa yo chante bèl melodi pou ou.
Menm rosignòl leve danse pou bèl koulè po ou.
Malfini nan rak bwa pawaze sou tèt ou san rete.
Papiyon chanje koulè lè l gade w.
Cheval nan vale yo kanpe pou di w bonjou.
Mouton pèdi imilite l lè l rankontre.
Balèn lanmè jwe troubadou pou ou.
Lasirèn pèdi bote l lè l fè fas a ou.
Sous dlo nan fowè sovaj yo bay dlo ki pi fre paske se fèt ou.
M ekri yon bèl pwezi pou ou.

Tout vakabon Pòtoprens dakò ou se yon fanm san fot.
Ti mesye Okap yo pè fan m sa a.
Ti gran moun Gonayiv di ou kenbe tèt ou.
M di ou se yon fanm ki gen bon kè.
Zanmi ou yo di ou pa janm kenbe yo nan kè.
Paske ou renmen ak tout kè.

Jodi a tout moun leve w pi wo pase tout mòn ki pi wo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s