“Yon Ti Istwa sou Drapo Ayisyen an” (18 Me, 1803-18 Me, 2020)

“Yon Ti Istwa sou Drapo Ayisyen an” (18 Me, 1803-18 Me, 2020)

Nan pwezentasyon sa a istoryen Doktè Célucien L. Joseph fè yon ti pakou istorik sou Drapo Ayisyen an. Li adrese 8 gran koze sou drapo nasyonal la:

1. Peryòd revolisyonè avan drapo a te kreye
2. Peryòd kreyasyon drapo asyisyen an
3. Catherine Fon: Fanm  kite koud drapo a
4.Signifikasyon senbòl nan drapo a
5.Rapò drapo a ak plizyè drapo nou trouve nan Vodou
6. Evolisyon oubyen chanjman nan drapo a pandan diferan administwasyon politik
7. Diferan pwopozisyon oubyen ide sou istwa drapo a
8. Rapò Drapo Ayisyen an ak im nasyonal dayiti (la desalinyèn) a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s