Pwojè Lekòl (Kindergarten) pou ane 2019-2020: Ede n Voye 25 Ti Moun An Ayiti Lekòl

Pwojè Lekòl (Kindergarten) pou ane 2019-2020: Ede n Voye 25 Ti Moun An Ayiti Lekòl

Gade ti anons sa a, patisipe nan travay sa a, e pataje li ak zanmi w yo.

Pou pliz enfòmasyon, Kontakte nou:

Hope for Today Outreach (HTO)
P.O. Box 7666
Port Saint Lucie, FL 34985
hopefortodayoutreach.org
hopefortodayoutreach@gmail.com

Mèsi ampil e ann kembe fem!
Doktè Joseph

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s