Anons: Lekòl Angle (ESOL) pou Jen e Granmoun Yo ak Sèvis Nou Ofri pou Ede Ti Moun Yo Avèk Devwa yo

Anons: Lekòl Angle (ESOL) pou Jen e Granmoun Yo ak Sèvis Nou Ofri pou Ede Ti Moun Yo Avèk Devwa yo (Tutoring Program) nan Legliz la: Jesus Center Community Church (Fort Piece, Florida). Tout sèvis sa yo gratis pou tout moun. Ou pap peye senkòb!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s