Ki fonksyon legliz nan sosyete?

Anons sou Etid Biblik sou liv Korent lan: Jedi, 7 Fevriye: Ministè nan Legliz Kris la. Ki sa Legliz ye? Ki fonksyon legliz nan sosyete?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s